چاپ و برش همزمان انواع لیبیل

چاپ کنواس(بوم نقاشی)

تبدیل عکس های شما به بوم .

چاپ  روی بوم  برای تزیین منزل یا دفتر خود، و  به عنوان هدیه عکس مناسب می باشد. شما می توانید تصویر خود خود را به یک اثر بسیار زیبای  هنری تبدیل کنید .پس از چاپ روی مرغوبترین کنواس و بالاترین کیفیت چاپ با جوهرهای ماندگار به حرفه ای ترین شکل ممکن روی بوم کشیده مبشود فقط اندازه بوم خود را انتخاب کنید باقی کار رو به ما بسپارید و از پایان کار لذت ببرید

تماس با ما
تماس با ما تماس با ما تماس با ما